Irene Grafisch Ontwerp respecteert de privacy van alle gebruikers van deze site en draagt er graag zorg voor dat alle verstrekte informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Irene Grafisch Ontwerp heeft deze privacy policy opgesteld ingevolge de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (die sinds 2016 geldt en vanaf 25 mei 2018 zal worden gehandhaafd). Het onderstaande privacy beleid is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Irene Grafisch Ontwerp.

Persoonsgegevens die ik verwerk

 • Je voor- en achternaam
 • Je bedrijfsnaam
 • Je adresgegevens
 • Je e-mailadres
 • Je telefoonnummer
 • Aanvullende informatie die nodig is voor de specifieke dienst waarvan je gebruik wilt maken

Waarom ik gegevens nodig heb?
Ik verwerkt deze persoonsgegevens om telefonisch of schriftelijk (per e-mail en/of per post) contact met je te kunnen opnemen. Daarnaast kan ik je persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst, doorgaans een opdracht voor ontwerptechnische en webgerelateerde diensten of het afnemen van off- en online diensten. Je gegevens worden gebruikt om je te informeren over de voortgang van je opdracht en over de dienstverlening van Irene Grafisch Ontwerp. En over nieuws van Irene Grafisch Ontwerp, als je klant bent of als je je met een opt-in hebt ingeschreven voor de nieuwsbrief. Als je de nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen, kun je jezelf uitschrijven via de desbetreffende link in de nieuwsbrief. Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan nodig om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Ik zorg voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

Hoe worden je gegevens bewaart?
Irene Grafisch Ontwerp zal jouw gegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij ik op grond van een wettelijke regeling jou gegevens langer moet bewaren.

 • Het versturen van nieuwsbrieven: Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@irenegrafischontwerp.nl.
 • Contact opnemen: Op het moment dat je contact opneemt met Irene Grafisch Ontwerp via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.
 • Analytics: De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

Aan wie geef ik je gegevens door?
Irene Grafisch Ontwerp gebruikt je gegevens alleen voor mezelf, maar in de volgende gevallen kan het nodig zijn om jouw gegevens door te geven aan anderen:

 • Mailchimp: De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.
 • D-Hosting: De e-mail van Irene Grafisch Ontwerp wordt gehost bij D-Hosting. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van D-Hosting. De website en back-ups van de website worden gehost bij D-Hosting. Gegevens die jij achterlaat op de website van Irene Grafisch Ontwerp zijn op de servers van D-Hosting opgeslagen.
 • Voor de uitvoering van een overeenkomst met jou. Je kunt hierbij denken aan een drukker, fotograaf of een tekstschrijver, met wie ik separate overeenkomsten afsluit.
 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

SSL verbinding
Wanneer je gebruik maakt van het contactformulier of inventarisatieformulier worden deze gegevens versleuteld verstuurd (https://) omdat ik gebruik maakt van een SSL certificaat. De gegevens worden gemaild naar info@irenegrafischontwerp.nl waar ze vertrouwelijk worden behandeld en opgeslagen.

Cookies
Dit zijn kleine bestandjes die door een website op je computer worden geplaatst, met daarin informatie over bezochte websites, voorkeuren e.d. Irene Grafisch Ontwerp maakt gebruik van Google Analytics en partijen om berichten op social media te delen, zoals Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn. Deze partijen kunnen cookies op je computer plaatsen. Lees de privacyverklaring van Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn (die regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met de gegevens doen die zij met deze code verwerken. Irene Grafisch Ontwerp maakt op deze website geen direct gebruik van cookies, dus plaatst zelf geen tracking cookie op je computer.

Google Analytics
Irene Grafisch Ontwerp heeft een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten want Irene Grafisch Ontwerp maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, zonder het ‘adres’ van je computer (het IP-adres wordt geanonimiseerd) door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. Irene Grafisch Ontwerp heeft elke vorm van gegevens delen in Google Analytics uitgezet. Google kan de geanonimiseerde informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Irene Grafisch Ontwerp heeft hier geen invloed op.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. In sommige gevallen kan hiervoor een legitimatie worden verlangd. Je kunt een verzoek hiertoe sturen naar info@irenegrafischontwerp.nl.  Ik zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Disclaimer
Irene Grafisch Ontwerp is gerechtigd de inhoud van deze privacy verklaring te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Vragen?
Heb je nog vragen neem gerust contact met me op.